Bildiri Gönderimi

SON BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ: 8 EKİM 2023

Bildiri Gönderme Kuralları:

 • Özetler Türkçe olarak sisteme girilmektedir.
 • Değerlendirme sonrası bildirisi kabul edilen yazarlar isterlerse kabul edilen bildirilerini "Kongre Kitapçığında tam metin olarak yer alması" için bildiri kabul yazılarında belirtileceği şekilde gönderebilecektir.
 • Değerlendirme sonrası bildirisi kabul edilen yazarlar isterlerse kabul edilen bildirilerini “DAHUDER Medical Journal'de değerlendirilmek üzere derginin yazım kurallarına (Author Guidelines) uygun olarak İngilizce tam metin olarak DAHUDER MJ dergi sayfasına (https://dergipark.org.tr/en/pub/dahudermj) yükleyebilecektir (Submit Article).
 • Online bildiri sistemi üzerinden grafik, tablo gönderimi yapılabilmektedir.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Özetlerin kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Posterler bildiri sahipleri tarafında bastırılacak ve poster alanında belirlenen yere asılacaktır.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.

Basılı Poster Hazırlama Kuralları:

 • Posterler 70 cm x 90 cm ölçülerinde hazırlanmalı ve tasarımı 1 metre uzaklıktan rahat bir şekilde görünür olacak şekilde yapılmalıdır.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır. Poster yapıştırma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Poster sahiplerinin posterlerini 1 Aralık 2023 tarihinde asmış olmaları ve 3 Aralık 2023 tarihinde kapanış oturumundan önce geri almış olmaları gerekmektedir. Kapanış oturumundan sonra geri alınmamış olan posterler için sorumluluk organizatörler tarafından kabul edilmeyecektir.

Kongreye poster ve sözel bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 8 Ekim 2023 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.