Bilimsel Program

Saat Salon 1
08:45 - 09:00 AÇILIŞ
09:00 – 10:00 FONKSİYONEL BARSAK HASTALIKLARI-1
Oturum Başkanı:
Dr. Eşref Araç
Hepsi aynı mı? (Ayırıcı tanı)
Dr. Mehmet Kök
İBS tanısı
Dr. Nalan Okuroğlu
İBS tedavisi
Dr. Necip Nas
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:00 UYDU SEMPOZYUM
11:00 - 11:15 ARA
11:15 - 12:15 FONKSİYONEL BARSAK HASTALIKLARI-2
Oturum Başkanı:
Dr. Seyit Uyar
Fonksiyonel konstipasyon tanı – tedavisi
Dr. Gökhan Köker
Fonksiyonel diyare tanı – tedavisi
Dr. Hasan Sözel
Ekzokrin pankreas yetmezliği tanı ve tedavisi
Dr. Nizameddin Koca
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30 DİYABET OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Yasin Şahintürk
ADA 2023’de neler değişti?
Dr. İsmail Demir
Takipte yeni diyabetik kavramlar
Dr. Seyit Uyar
C peptid tedaviyi belirleyebilir mi?
Dr. Alihan Oral
14:30 – 14:45 ARA
14:45 – 15:30 UYDU SEMPOZYUM
15:30 – 15:45 ARA
15:45-16:30 DAHİLİYE PRATİĞİNDE HİPO’LAR
Oturum Başkanı:
Dr. Nalan Okuroğlu
Hipotansiyon
Dr. Alkım Alkan
Hipoglisemi
Dr. Şükriye Taşçı
Saat Salon 1
08:30 – 09:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı:
Dr. Dr. Gökhan Tazegül
Dahiliyede ilaç allerjisine yaklaşım
Dr. Dr. Feyzi Bostan
09:00 – 10:00 DİYABET OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Alihan Oral
Dahiliyeci gözüyle GLP1’ler
Dr. Eşref Araç
Ne zaman insülin başlayalım?
Dr. Nizameddin Koca
İnsülin doz ayarlamasında incelikler
Dr. Yasin Şahintürk
10:00-10:15 ARA
10:15-11:00 UYDU SEMPOZYUM
11:00-11:15 ARA
11:15-12:15 DAHİLİYE OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Hasan Sözel
Erişkinde ne zaman immün yetmezlik düşünelim?
Dr. Gökhan Tazegül
Dahiliye polikliniğinde ne zaman OSAS düşünelim?
Dr. Sibel Ocak Serin
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30 DAHİLİYE VE GEBELİK
Oturum Başkanı:
Dr. Nizameddin Koca
Gestasyonel hipertansiyon
Dr. Seyit Uyar
Gebelikte KCFT yükseklikleri
Dr. Eşref Araç
Gebelikte anemi tedavisi
Dr. Yasin Şahintürk
14:30 – 14:45 ARA
14:45 – 15:30 UYDU SEMPOZYUM
15:30 – 15:45 ARA
15:45-16:30 DAHİLİYE OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. İsmail Demir
Konik yorgunluk sendromu
Dr. Gökhan Köker
Lab. tetkiklerinin dahiliye polikliniğinde akılcı kullanımı
Dr. Mehmet Kök