Bilimsel Program

Saat Salon 1
08:45 - 09:00 AÇILIŞ
09:00 - 10:00 FONKSİYONEL BARSAK HASTALIKLARI-1
Oturum Başkanı:
Dr. Eşref Araç
Hepsi aynı mı? (Ayırıcı tanı)
Dr. Selçuk Yaylacı
İBS tanısı
Dr. Nalan Okuroğlu
İBS tedavisi
Dr. Hamit Yıldız
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:00

UYDU SEMPOZYUM
Samsca: Hiponatremi Tedavisinde Akuaretik Çağı
Konuşmacılar:
Dr. Seyit Uyar
Dr. Hilmi Erdem Sümbül
11:00 - 11:15 ARA
11:15 - 12:15 FONKSİYONEL BARSAK HASTALIKLARI-2
Oturum Başkanı:
Dr. Teslime Ayaz
Fonksiyonel konstipasyon tanı - tedavisi 
Dr. Gökhan Köker
Fonksiyonel diyare tanı - tedavisi
Dr. Hasan Sözel
Ekzokrin pankreas yetmezliği tanı ve tedavisi
Dr. Nizameddin Koca
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 DİYABET OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Yasin Şahintürk
ADA 2023’de neler değişti?
Dr. İsmail Demir
Sürekli glukoz takibi, Kime? Nasıl?  
Dr. Mehmet Kök
C peptid tedaviyi belirleyebilir mi?
Dr. Alihan Oral       
14:30 - 14:45 ARA
14:45 - 15:30

UYDU SEMPOZYUM
Pankreas Enzim Yetmezliği ve Tedavisi
Moderatör: Dr. Nizameddin Koca
Konuşmacı: Dr. Kadir Demir
15:30 - 15:45 ARA
15:45 - 16:30 DAHİLİYE PRATİĞİNDE HİPO’LAR
Oturum Başkanı:
Dr. Nalan Okuroğlu
Hipotansiyon
Dr. Mehmet Serdar Yıldırım
Hipoglisemi
Dr. Kamil Konur
16:30-17:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum Başkanları:
Dr. Kamil Konur, Dr. Ahmet Hamdi Aktan
16:30-16:40 SS-01 Akut pankreatit hastalarında lipid parametreleri ile hastalığın şiddeti arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr. Barış Sağcan
16:40-16:50 SS-02 Kliniğimize akut üst gastrointestinal kanama ile başvuran hastaların retrospektif değerlendirilmesi
Dr. Hüseyin Ali Öztürk
16:50-17:00 SS-03 Fonksiyonel bağırsak hastalığında yenilikçi bir yaklaşım; vagus terapi ile yaşam kalitesi artan bir olgu
Dr. Gizem Zorlu Görgülügil
17:00-17:10 SS-04 Ses kısıklığı ve yutmada güçlük ile başvuran sülük enfestasyonu olgusu
Dr. Hayriye Dilan Kızıl
17:10-17:20 SS-05 Karaciğer siroz tanılı hastalarda lipid profili ile hastalığın şiddeti arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr. Erdinç Yaman
17:20-17:30 SS-06 Bireyselleştirilmiş hemodiyaliz: Daha az su kullanarak benzer hemodiyaliz yeterliliği mümkün mü?
Dr. Hakan Özer
Saat Salon 1
09:00 - 10:00 HİPERTANSİYON OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Hasan Sözel
2023 hipertansiyon klavuzlarında neler değişti?
Dr. Hilmi Erdem Sümbül
Renovasküler hipertansiyon
Dr. Alper Tuna Güven
Endokrin hipertansiyon
Dr. Murat Özdede
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:00

UYDU SEMPOZYUM
Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları ama Hangisi? Nasıl ayırt edelim?
Moderatör: Dr. Yasin Şahintürk
Konuşmacı: Dr. Ayhan Hilmi Çekin
11:00 - 11:15 ARA
11:15 - 12:15 DAHİLİYEDE NADİR DURUMLAR
Oturum Başkanı:
Dr. Seyit Uyar
Erişkinde ne zaman immün yetmezlik düşünelim?
Dr. Gökhan Tazegül
Dahiliye polikliniğinde ne zaman OSAS düşünelim?
Dr. Sibel Ocak Serin
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 DAHİLİYE SERVİS HASTASI
Oturum Başkanı:
Dr. Alihan Oral
Yatan hastada nütrisyon planlaması
Dr. Şükriye Taşçı
Yatan hastada nütrisyon desteği
Dr. Aysun Işıklar
Yatan hastada antikoagulasyon
Dr. Ali Kırık
14:30 - 14:45 ARA
14:45 - 15:30

UYDU SEMPOZYUM
Tip 2 Diyabet Tedavisinde Linagliptin ve Dapagliflozin’in Ekstraları
Konuşmacılar: Dr. Eşref Araç, Dr. Sibel Ocak Serin
15:30 - 15:45 ARA
15:45 - 16:30 DAHİLİYE POLİKLİNİK HASTASI
Oturum Başkanı:
Dr. İsmail Demir
Primer-sekonder polisitemi ayırımı, primer polisitemi tedavisi
Dr. Feyzi Bostan
Bel ağrısı-eklem ağrısı, kimi romatolojiye sevk edelim?
Dr. Gizem Zorlu Görgülügil
16:30-17:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum Başkanı:
Dr. Gökhan Köker
16:30-16:40 SS-07 Asemptomatik primer hiperparatiroidizm ile başvuran hastalarda cerrahi endikasyonlarının değerlendirilmesi
Dr. Okan Pirinci
16:40-16:50 SS-08 Alkalen fosfataz yüksekliği ile prezente olan primeri bilinmeyen metastatik adenokarsinom: Olgu sunumu
Dr. Sedef Şeyma Kavlak
16:50-17:00 SS-09 Castleman hastalığı mı, otoimmünite mi?: Olgu sunumu
Dr. Dilşad Kuru
17:00-17:10 SS-10 Hipereozinofilik sendrom
Dr. Nazif Yalçın
17:10-17:20 SS-11 Diyabetik hastalarda magnezyum düzeyi ve ilişkili faktörler
Dr. Kamil Konur
17:20-17:30 SS-12 Tiroidektomi sonrası nadir görülen bir olgu: Fahr hastalığı
Dr. Rojda Söylemez Erdemoğlu
17:30-17:40 SS-13 Tiroid nodülü genetik miras mı: Olgu sunumu
Dr. Elif Ertan
Saat Salon 1
09:00 - 10:00 İBS TEDAVİSİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı:
Dr. Türker Fatih Çiçek
İBS tedavisinde kullanılan ilaçlar ve etki mekanizmaları
Dr. Mehmet Pala
10:00 - 10:30 ARA
10:30 - 11:30 İBS TEDAVİSİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı:
Dr. Seyit Uyar
İBS tedavisindeki ilaçların akılcı kombinasyonları
Dr. Deniz Temeller