ANA KONULAR

KONU BAŞLIKLARI


 • Diyabet Tedavisi ve Takibi
 • Hipertansiyona Yaklaşım
 • Hiperlipidemi Tedavisi
 • Tiroid Hastalıkları
 • Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklar
 • Anemiye Yaklaşım
 • Dahiliye Polikliniğine Sık Başvuru Sebepleri
 • Dahiliye Pratiğinde Sık Kullanılan Laboratuvar Testleri
 • Multi Sistemik Akciğer Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Sıvı Elektrolit Bozuklukları
 • Acil Dahili Hastalıklar
 • Dahiliye ve Radyolojik Görüntüleme
 • Dahiliye ve Malpraktis
 • Özel Gruplarda Dahili Hastalıklar