Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderme Kuralları:

 • Özetler Türkçe ve/veya İngilizce (isteğe bağlı) özet olarak sisteme girilmektedir.
 • Değerlendirme sonrası bildirisi kabul edilen yazarlar isterlerse kabul edilen bildirilerini "Kongre Kitapçığında tam metin olarak yer alması" için bildiri kabul yazılarında belirtileceği şekilde gönderebilecektir.
 • Değerlendirme sonrası bildirisi kabul edilen yazarlar isterlerse kabul edilen bildirilerini “DAHUDER Medical Journal'de değerlendirilmek üzere derginin yazım kurallarına (Author Guidelines) uygun olarak İngilizce tam metin olarak DAHUDER MJ dergi sayfasına (https://dergipark.org.tr/en/pub/dahudermj) yükleyebilecektir (Submit Article).
 • Online bildiri sistemi üzerinden grafik, tablo gönderimi yapılabilmektedir.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Özetlerin kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Posterler "dijital poster" olarak sunulacaktır.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.

Dijital Poster Teknik Özellikleri :

 • JPEG olarak 9:16 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Yüksek çözünürlüklü, minimum 1080 (en) x 1920 (boy) olmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital E-poster de yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 12 - 22 punto arasında “Arial”dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir sayfaya sığmaz ise aynı ölçülerde ikinci bir sayfa yapılmalı, yapıştırılan resim ve tabloların kalitesi de yüksek olmalıdır.
 • JPEG çözünürlüğünde sorun yaşayan bildiri sahipleri isterlerse direk olarak ppt veya pptx uzantılı çalışma dosyalarını da gönderebilirler.
 • JPEG yada çalışma dosyaları 15 Nisan 2023 tarihine kadar kongre web sitesinden bildiri gönderimi sistemi üzerinden gönderilmelidir.
 • Tam Metin Gönderme Kuralları, bildiri kabul yazıları ile yazarlara iletilecektir.

Bildiri Ödülleri:

Bildiri hakem heyeti tarafından değerlendirilerek seçilecek ve ödüllendirilecek bildiriler:

 • En İyi Sözlü Bildiri Birincisi - 5.000 TL
 • En İyi Sözlü Bildiri İkincisi - 3.000 TL
 • En İyi Sözlü Bildiri Üçüncüsü - 2.000 TL
 • En iyi Poster Bildiri - 2.000 TL

Kongreye poster ve sözel bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 15 Nisan 2023 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.