Bilimsel Program

B Salonu C Salonu D Salonu
İNTERAKTİF EĞİTİM:
Ultrasonografi Kursu
Dr. Ahmet Şükrü Alpaslan
  • Katılımcı sayısı 20 ile sınırlıdır.
  • Kayıt için info@sinerjist.org adresine e-posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.
İNTERAKTİF EĞİTİM: MEDİKAL OBEZİTE TEDAVİSİ

Oturum Başkanları: Dr. Fahri Bayram, Dr. Nizameddin Koca

14:00 - 14:30 Obezite Etyopatogenezi
Dr. Alihan Oral

14:30 - 15:00 Obeziteli Bireyin Değerlendirilmesindeki Püf Noktalar
Dr. Sinem Kıyıcı

15:00 - 15-30 Diyabeti, Hipertansiyonu ve/veya Hiperlipidemisi Olan Obeziteli Bireyin Değerlendirilmesi
Dr. Alper Sönmez

15.30 - 15.45 Kahve Molası

Oturum Başkanları: Dr. Volkan Yumuk, Dr. Seyit Uyar

15:45 - 16:15 Obezite Tedavisinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri İşe Yarıyor mu?
Dr. İhsan Solmaz

16:15 - 16:45 Ne Zaman Medikal Tedavi (Güncel ve Gelecek Medikal Tedaviler)
Dr. Fahri Bayram

16:45 - 17:15 Hangi Hastaya Ne Zaman, Hangi Cerrahi?
Dr. Eşref Araç

17:15 - 17:30 Tartışma ve Kapanış

İNTERAKTİF EĞİTİM: YOĞUN BAKIM KURSU
Oturum Başkanları: Dr. Sema Turan, Dr. H. Levent Yamanel

14:00 - 14:15 Hava Yolu Yönetimi
Dr. Hayriye Cankar Dal

14:15 - 14:30 Non-invaziv Mekanik Ventilasyon
Dr. Gürhan Taşkın

14:30 - 14:45 İnvaziv Mekanik Ventilasyon
Dr. Gürhan Taşkın

14:45 - 15:00 Vasküler Erişim Yolları
Dr. Hayriye Cankar Dal

15:00 - 15:15 Hemodinamik Monitorizasyon
Dr. Sema Turan

15:15 - 15:30 Şoktaki Hastaya Yaklaşım
Dr. H. Levent Yamanel

15.30 - 15.45 Kahve Molası

15.45 - 17.30 İNTERAKTİF EĞİTİM

Dr. Sema Turan, Dr. H. Levent Yamanel, Dr. Hayriye Cankar Dal, Dr. Gürhan Taşkın

Maket Üzerinde ve Cihaz Başı Pratik Eğitim

- Santral Venöz Kateterizasyon
- Hava Yolu Yönetimi
- Mekanik Ventilasyon

  • İnteraktif eğitim 2 ayrı istasyon şeklinde yapılacaktır.
  • Katılımcı sayısı 20 ile sınırlıdır.
  • Kayıt için info@sinerjist.org adresine e-posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.
Saat Dr. Özge Timur Salonu B Salonu C Salonu
08.00 - 08.30 SEÇİLEN SÖZLÜ SUNUMLAR    
08.30 - 09.00 KONGRE AÇILIŞI
09.00 - 09.50 DİYABETTE KISIR DÖNGÜYÜ KIRMAK
Oturum Başkanı:
Dr. Mustafa Kanat
HİPERTANSİYON OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Hüseyin Oflaz
SÖZLÜ SUNUMLAR
İnsülin Direnci mi?
Dr. İsmail Demir
Tansiyon Holter Endikasyonları ve Uygulaması
Dr. Mehmet Kök
 
Glukotoksisite mi?
Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu
Tansiyon Holter Sonuçlarının Yorumlanması
Dr. Gülbin Seyman Çetinkaya
 
09.50 - 10.00 Kahve Molası
10.00 - 10.50 ORAL ANTİDİYABETİKLER: ÇİFT KÜRSÜ OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Refik Demirtunç
GEBELİK ve İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı:
Dr. İhsan Solmaz
 
Pioglitazon X SGLT2 İnhibitörleri
Dr. Yasin Şahintürk - Dr. Nizameddin Koca
Gebelikte Sık Kullanılan İlaçlar
Dr. Ali Kırık
 
DPP4-İnhibitörleri X Sülfonilüre
Dr. Eşref Araç - Dr. Seyit Uyar
Emzirmede Sık Kullanılan İlaçlar
Dr. Nalan Okuroğlu
 
10.50 - 11.00 Kahve Molası
11.00 - 11.50 Sempozyum
11.50 - 12.00 Kahve Molası
12.00 - 12.30 SEPSİS OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Ali Mert
DAHİLİYE SERVİS HASTASI
Oturum Başkanı:
Dr. Eşref Araç
 
Güncel Klavuzlar Işığında Sepsis
Dr. Hatice Beyazal Polat
Dahiliye Servisinde Yatan Hasta Takibi, Yoğun Bakım Öngörülebilir mi?
Dr. Ayşe Akarsu
 
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 HİPERTANSİYON OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Doğan Nasır Binici
ASİSTAN SEMİNERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Cengiz Demir, Dr. Mehmet Pala
SÖZLÜ SUNUMLAR
Güncel Klavuzlar Ne Diyor?
Dr. Havva Keskin
İdrar Sedimi Hazırlama ve Yorumu
Dr. Yunus Demirkol
 
55 Yaş Erkek, 4 Antihipertansif ile Tansiyon Hala 160/110 mm/Hg, Bundan Sonra Ne Yapalım?
Dr. Hacer Şen
Periferik Yayma Hazırlama ve Yorumu
Dr. Çağlar Altıntaş
 
22 Yaş Kadın, 4 Aylık Gebe, Tansiyon 150/90 mm/Hg, Nasıl Tedavi Edelim?
Dr. Hilmi Erdem Sümbül
Parasentez Yapılması ve Değerlendirilmesi
Dr. Nur Onay Ünlü
 
14.30 - 14.45 Kahve Molası
14.45 - 15.30 Sempozyum
15.30 - 15.45 Kahve Molası
15.45 - 16.30 ANEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Teslime Ayaz, Dr. Cengiz Demir
DAHİLİYE TEKNOLOJİ
Oturum Başkanı:
Dr. İsmail Demir
 
45 Yaş Erkek, Ferritin:8, hgb:13, Ne Yapalım?
Dr. Bilgin Bahadır Başgöz
Dijital Sağlıkta Dahiliye Nerede?
Dr. Yasin Şahintürk
 
Çift Kürsü Oturumu:
Oral Demir X İV Demir, Hangisi-Ne Zaman?
Dr. Mehmet Bankir - Dr. Begüm Şeyda Avcı
   
16.30 - 16.45 Kahve Molası
16.45 - 17.30 TİROİD OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Seyit Uyar
DAHİLİYEDE SIK GÖRÜLEN TOPLUM KAYNAKLI ENFEKSİYONLAR
Oturum Başkanı:
Dr. Fatih Borlu
 
Graves Tanı ve Tedavisi
Dr. Gökhan Tazegül
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Dr. Ali Mert
 
Toksik Multinofüler Guatr ve Toksik Adenom Tedavi ve Takibi
Dr. Attila Önmez
Pnömoniler
Dr. Aziz Gümüş
 
Saat Dr. Özge Timur Salonu B Salonu C Salonu
09.00 - 09.50 DAHİLİYE PRATİĞİNDE DİÜRETİKLER
Oturum Başkanı:
Dr. Nizameddin Koca
DAHİLİYE POLİKLİNİĞİNDE DİYET ÖNERİLERİ
Oturum Başkanı:
Dr. Mustafa Yenigün
 
Diüretik Fizyopatolojisi
Dr. Abdi Metin Sarıkaya
Diyabetik Diyette En Son Ne Var?
Dr. Şükriye Taşçı
 
Diüretiklerin Klinik Kullanımı
Dr. Hüseyin Oflaz
Hiperlipidemi Diyeti
Dr. Nur Düzen Oflas
 
09.50 - 10.00 Kahve Molası
10.00 - 10.50 İBS’de KISIR DÖNGÜYÜ KIRMAK
Oturum Başkanı:
Dr. Mustafa Cankurtaran
COVİD OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Fatma Yılmaz Aydın
 
Non-farmakolojik Tedavi
Dr. Irmak Sayın Alan
Post Covid Hastaların Takibinde Nelere Dikkat Edelim
Dr. Kamil Konur
 
Farmakolojik Tedavi
Dr. Müjgan Gürler
Post Covid Halsizlik ve Ağrıya Yaklaşım
Dr. Gökhan Köker
 
10.50 - 11.00 Kahve Molası
11.00 - 11.50 Sempozyum
11.50 - 12.00 Kahve Molası
12.00 - 12.30 DİYABET PATOGENEZİ OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Abdülbaki Kumbasar
DAHİLİYE ve ROMATOLOJİ
Oturum Başkanı:
Dr. Seyit Uyar
 
Böbreğin Glukoz Hemostazına Etkisi
Dr. Mustafa Kanat
Dahiliye Pratiğinde Ne Zaman Otoenflamatuvar Hastalıklardan Şüphelenelim?
Dr. Ali Kemal Oğuz
 
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 DİSLİPİDEMİDE OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Ramazan İlyas Öner
POLİKLİNİKTE SIK KARŞILAŞILAN KİTLELER
Oturum Başkanları:
Dr. Alihan Oral, Dr. Mehmet Sercan Ertürk
SÖZLÜ SUNUMLAR
LDL Hedefleri
Dr. Selçuk Yaylacı
Böbrek Kistlerine Yaklaşım
Dr. Murat Özdede
 
Statin Tedavisiyle Nereye Kadar?
Dr. Hamit Yıldız
Lenfadenopatiye Yaklaşım
Dr. Mehmet Mutlu Çatlı
 
  Safra Kesesi Polip ve Taşı Tedavisi
Dr. Galip Can Uyar
 
14.30 - 14.45 Kahve Molası
14.45 - 15.30 Sempozyum
15.30 - 15.45 Kahve Molası
15.45 - 16.30 ELEKTROLİT OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Abdi Metin Sarıkaya
ACİL DAHİLİ HASTALIKLAR
Oturum Başkanı:
Dr. Ercan Gündüz
 
Övolemik Hiponatremide Zor Vakalar
Dr. Seher Kır
Alkol Zehirlenmeleri
Dr. Kubilay İşsever
 
Hipokalemi Tanı ve Tedavisi
Dr. Hasan Sözel
TTP-HÜS Tanı, Ayırıcı Tanı, Tedavi
Dr. Sercan Avul
 
16.30 - 16.45 Kahve Molası
16.45 - 17.30 DAHİLİYE ve KRONİK BÖBREK HASTALIĞI
Oturum Başkanı:
Dr. Müşerref Funda Türkmen
PREOPERATİF DAHİLİYE
Oturum Başkanı:
Dr. Ahmet Engin Atay
 
KBH Hastası Dahiliye Poliklinik Takibi
Dr. Sibel Ocak Serin
Preoperatif Böbrek Fonksiyon ve Elektrolit Bozukluklarının Düzenlenmesi
Dr. Muhammed Çiftçioğlu
 
Kronik Böbrek Hastalığında RAS Blokajı ve Proteinüri Tedavisi
Dr. Ezel Taşdemir
Preoperatif Hematolojik Anormalliklerin Düzenlenmesi
Dr. Necip Nas
 
Saat B Salonu
09.00 - 10.00 DAHİLİYE ve VİTAMİNLER
Oturum Başkanı:
Dr. Feyzi Bostan
D Vitamini
Dr. Mehmet Serdar Yıldırım
Omega 3
Dr. Can Kılınç
Multivitaminler
Dr. Kadir Harmancı
10.00 - 10.15 Kahve Molası
10.15 - 11.00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Türker Fatih Çiçek
Dahiliye Pratiğinde Antiagreganların Kullanımı
Dr. Serhat Çetin
Anti-TNF Tedaviler Öncesi Dahili Değerlendirme
Dr. Lütfullah Zahit Koç
11.00 - 11.15 Kahve Molası
11.15 - 12.00 SÖZLÜ SUNUM ÖDÜLLERİ
KAPANIŞ