Bilimsel Program

B Salonu C Salonu D Salonu
İNTERAKTİF EĞİTİM: MEDİKAL OBEZİTE TEDAVİSİ

Oturum Başkanları: Dr. Fahri Bayram, Dr. Nizameddin Koca

14:00 - 14:30 Obezite Etyopatogenezi
Dr. Alihan Oral

14:30 - 15:00 Obeziteli Bireyin Değerlendirilmesindeki Püf Noktalar
Dr. Sinem Kıyıcı

15:00 - 15-30 Diyabeti, Hipertansiyonu ve/veya Hiperlipidemisi Olan Obeziteli Bireyin Değerlendirilmesi
Dr. Alper Sönmez

15.30 - 15.45 Kahve Molası

Oturum Başkanı: Dr. Nizameddin Koca

15:45 - 16:15 Obezite Tedavisinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri İşe Yarıyor mu?
Dr. İhsan Solmaz

16:15 - 16:45 Ne Zaman Medikal Tedavi (Güncel ve Gelecek Medikal Tedaviler)
Dr. Fahri Bayram

16:45 - 17:15 Hangi Hastaya Ne Zaman, Hangi Cerrahi?
Dr. Eşref Araç

17:15 - 17:30 Tartışma ve Kapanış

İNTERAKTİF EĞİTİM: ULTRASONOGRAFİ KURSU

14:00 - 17:30 Ultrasonografi Kursu
Dr. Ahmet Şükrü Alpaslan
  • Katılımcı sayısı 20 ile sınırlıdır.
  • Kayıt için info@sinerjist.org adresine e-posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.
İNTERAKTİF EĞİTİM: YOĞUN BAKIM KURSU

Oturum Başkanları: Dr. Sema Turan, Dr. H. Levent Yamanel

14:00 - 14:15 Hava Yolu Yönetimi
Dr. Hayriye Cankar Dal

14:15 - 14:30 Non-invaziv Mekanik Ventilasyon
Dr. Gürhan Taşkın

14:30 - 14:45 İnvaziv Mekanik Ventilasyon
Dr. Gürhan Taşkın

14:45 - 15:00 Vasküler Erişim Yolları
Dr. Hayriye Cankar Dal

15:00 - 15:15 Hemodinamik Monitorizasyon
Dr. Sema Turan

15:15 - 15:30 Şoktaki Hastaya Yaklaşım
Dr. H. Levent Yamanel

15.30 - 15.45 Kahve Molası

15.45 - 17.30 İNTERAKTİF EĞİTİM

Dr. Sema Turan, Dr. H. Levent Yamanel, Dr. Hayriye Cankar Dal, Dr. Gürhan Taşkın

Maket Üzerinde ve Cihaz Başı Pratik Eğitim

- Santral Venöz Kateterizasyon
- Hava Yolu Yönetimi
- Mekanik Ventilasyon

  • İnteraktif eğitim 2 ayrı istasyon şeklinde yapılacaktır.
  • Katılımcı sayısı 20 ile sınırlıdır.
  • Kayıt için info@sinerjist.org adresine e-posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.
Saat Dr. Özge Timur Salonu B Salonu
08.30 - 09.00 KONGRE AÇILIŞI
09.00 - 09.50 DİYABETTE KISIR DÖNGÜYÜ KIRMAK
Oturum Başkanları:
Dr. Mustafa Kanat, Dr. Mustafa Ünübol
HİPERTANSİYON OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Hüseyin Oflaz, Dr. Havva Keskin
İnsülin Direnci mi?
Dr. İsmail Demir
Tansiyon Holter Endikasyonları ve Uygulaması
Dr. Mehmet Kök
Glukotoksisite mi?
Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu
Tansiyon Holter Sonuçlarının Yorumlanması
Dr. Gülbin Seyman Çetinkaya
09.50 - 10.00 Kahve Molası
10.00 - 10.50 ORAL ANTİDİYABETİKLER: ÇİFT KÜRSÜ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Refik Demirtunç, Dr. Nurhayat Özkan Sevencan
GEBELİK ve İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları:
Dr. Erdinç Gülümsek, Dr. Sibel Ocak Serin
Pioglitazon X SGLT2 İnhibitörleri
Dr. Yasin Şahintürk - Dr. Nizameddin Koca
Gebelikte Sık Kullanılan İlaçlar
Dr. Ali Kırık
DPP4-İnhibitörleri X Sülfonilüre
Dr. Eşref Araç - Dr. Seyit Uyar
Emzirmede Sık Kullanılan İlaçlar
Dr. Nalan Okuroğlu
10.50 - 11.00 Kahve Molası
11.00 - 11.50 SANOVEL UYDU SEMPOZYUMU
Diyabet Yönetiminde İyi Takım Oyuncusu & Güvenli Liman: SİTAGLİPTİN!
Dr. Mustafa Ünübol, Dr. Ramazan İlyas Öner
11.50 - 12.00 Kahve Molası
12.00 - 12.30 SEPSİS OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Ali Mert, Dr. Ali Kemal Oğuz
DAHİLİYE SERVİS HASTASI
Oturum Başkanları:
Dr. Sema Turan, Dr. Yasin Şahintürk
Güncel Klavuzlar Işığında Sepsis
Dr. Hatice Beyazal Polat
Dahiliye Servisinde Yatan Hasta Takibi, Yoğun Bakım Öngörülebilir mi?
Dr. Ayşe Akarsu
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 HİPERTANSİYON OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. İhsan Solmaz, Dr. Selçuk Yaylacı
ASİSTAN SEMİNERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Begüm Şeyda Avcı, Dr. Mehmet Pala
Güncel Klavuzlar Ne Diyor?
Dr. Havva Keskin
İdrar Sedimi Hazırlama ve Yorumu
Dr. Yunus Demirkol
55 Yaş Erkek, 4 Antihipertansif ile Tansiyon Hala 160/110 mm/Hg, Bundan Sonra Ne Yapalım?
Dr. Hacer Şen
Periferik Yayma Hazırlama ve Yorumu
Dr. Çağlar Altıntaş
22 Yaş Kadın, 4 Aylık Gebe, Tansiyon 150/90 mm/Hg, Nasıl Tedavi Edelim?
Dr. Hilmi Erdem Sümbül
Parasentez Yapılması ve Değerlendirilmesi
Dr. Hayriye Nur Oray Ünlü
14.30 - 14.45 Kahve Molası
14.45 - 15.30 BOEHRINGER INGELHEIM UYDU SEMPOZYUMU
Empagliflozin ve Linagliptin ile T2DM Tedavisine Kardiyovasküler, Renal ve Metabolik Yaklaşım
Dr. Nizameddin Koca, Dr. Yasin Şahintürk
15.30 - 15.45 Kahve Molası
15.45 - 16.30 ANEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Teslime Ayaz, Dr. Nalan Okuroğlu
DİYABET PATOGENEZİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Abdülbaki Kumbasar, Dr. İhsan Solmaz
45 Yaş Erkek, Ferritin:8, hgb:13, Ne Yapalım?
Dr. Bilgin Bahadır Başgöz
Böbreğin Glukoz Hemostazına Etkisi
Dr. Mustafa Kanat
Çift Kürsü Oturumu:
Oral Demir X İV Demir, Hangisi-Ne Zaman?
Dr. Mehmet Bankir - Dr. Begüm Şeyda Avcı
 
16.30 - 16.45 Kahve Molası
16.45 - 17.30 TİROİD OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Seyit Uyar, Dr. Mehmet Sercan Ertürk
DAHİLİYEDE SIK GÖRÜLEN TOPLUM KAYNAKLI ENFEKSİYONLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Fatih Borlu, Dr. Refik Demirtunç
Graves Tanı ve Tedavisi
Dr. Gökhan Tazegül
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Dr. Ali Mert
Toksik Multinofüler Guatr ve Toksik Adenom Tedavi ve Takibi
Dr. Attila Önmez
Pnömoniler
Dr. Aziz Gümüş
Saat Dr. Özge Timur Salonu B Salonu
09.00 - 09.50 DAHİLİYE PRATİĞİNDE DİÜRETİKLER
Oturum Başkanları:
Dr. Doğan Nasır Binici, Dr. Müşerref Funda Türkmen
DAHİLİYE POLİKLİNİĞİNDE DİYET ÖNERİLERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Mustafa Yenigün, Dr. Hacer Şen
Diüretik Fizyopatolojisi
Dr. Abdi Metin Sarıkaya
Diyabetik Diyette En Son Ne Var?
Dr. Şükriye Taşçı
Diüretiklerin Klinik Kullanımı
Dr. Hüseyin Oflaz
Hiperlipidemi Diyeti
Dr. Nur Düzen Oflas
09.50 - 10.00 Kahve Molası
10.00 - 10.50 İBS’de KISIR DÖNGÜYÜ KIRMAK
Oturum Başkanları:
Dr. Mustafa Cankurtaran, Dr. Hasan Sözel
COVİD OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Fatma Yılmaz Aydın, Dr. İsmail Demir
Non-farmakolojik Tedavi
Dr. Ercan Gündüz
Post Covid Hastaların Takibinde Nelere Dikkat Edelim
Dr. Kamil Konur
Farmakolojik Tedavi
Dr. Emine Binnetoğlu
Post Covid Halsizlik ve Ağrıya Yaklaşım
Dr. Gökhan Köker
10.50 - 11.00 Kahve Molası
11.00 - 11.50 SANOFI UYDU SEMPOZYUMU
Diyabet Tedavisinde Zamanında İnsülinizasyonun Önemi / Zamanında Başla Toujeo Başla
Dr. Seda Sancak, Dr. Serdar Güler
11.50 - 12.00 Kahve Molası
12.00 - 12.30 DAHUDER AKADEMİ
Oturum Başkanları:
Dr. Seyit Uyar, Dr. Nizameddin Koca
DAHİLİYE ve ROMATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Gökhan Tazegül, Dr. Hatice Beyazal Polat
Dahuder MAFLD Çalışması
Dr. Yasin Şahintürk
Dahiliye Pratiğinde Ne Zaman Otoenflamatuvar Hastalıklardan Şüphelenelim?
Dr. Ali Kemal Oğuz
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 DİSLİPİDEMİDE OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Ramazan İlyas Öner, Dr. Eşref Araç
POLİKLİNİKTE SIK KARŞILAŞILAN KİTLELER
Oturum Başkanları:
Dr. Alihan Oral, Dr. Ahmet Şükrü Alpaslan
LDL Hedefleri
Dr. Selçuk Yaylacı
Böbrek Kistlerine Yaklaşım
Dr. Murat Özdede
Statin Tedavisiyle Nereye Kadar?
Dr. Hamit Yıldız
Lenfadenopatiye Yaklaşım
Dr. Mehmet Mutlu Çatlı
  Safra Kesesi Polip ve Taşı Tedavisi
Dr. Galip Can Uyar
14.30 - 14.45 Kahve Molası
14.45 - 15.30 BİLİM İLAÇ UYDU SEMPOZYUMU
Tip 2 Diyabette 2 Yeni
Yeni Tanım
Yeni Komplikasyon
Yeni Tanım: Dr. Hilmi Erdem Sümbül
Yeni Komplikasyon: Dr. Hamit Yıldız
15.30 - 15.45 Kahve Molası
15.45 - 16.30 ELEKTROLİT OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Abdi Metin Sarıkaya, Dr. H. Levent Yamanel
ACİL DAHİLİ HASTALIKLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Ercan Gündüz, Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu
Övolemik Hiponatremide Zor Vakalar
Dr. Seher Kır
Alkol Zehirlenmeleri
Dr. Kubilay İşsever
Hipokalemi Tanı ve Tedavisi
Dr. Hasan Sözel
TTP-HÜS Tanı, Ayırıcı Tanı, Tedavi
Dr. Sercan Avul
16.30 - 16.45 Kahve Molası
16.45 - 17.30 DAHİLİYE ve KRONİK BÖBREK HASTALIĞI
Oturum Başkanları:
Dr. Müşerref Funda Türkmen, Dr. Hilmi Erdem Sümbül
PREOPERATİF DAHİLİYE
Oturum Başkanları:
Dr. Ahmet Engin Atay, Dr. Özden Yıldırım Akan
KBH Hastası Dahiliye Poliklinik Takibi
Dr. Sibel Ocak Serin
Preoperatif Böbrek Fonksiyon ve Elektrolit Bozukluklarının Düzenlenmesi
Dr. Muhammed Çiftçioğlu
Kronik Böbrek Hastalığında RAS Blokajı ve Proteinüri Tedavisi
Dr. Ezel Taşdemir
Preoperatif Hematolojik Anormalliklerin Düzenlenmesi
Dr. Nurhayat Özkan Sevencan
Saat B Salonu
09.00 - 10.00 DAHİLİYE ve VİTAMİNLER
Oturum Başkanları:
Dr. Feyzi Bostan, Dr. Mehmet Kök
D Vitamini
Dr. Mehmet Serdar Yıldırım
Omega 3
Dr. Can Kılınç
Multivitaminler
Dr. Kadir Harmancı
10.00 - 10.15 Kahve Molası
10.15 - 11.00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Türker Fatih Çiçek, Dr. Gökhan Köker
Dahiliye Pratiğinde Antiagreganların Kullanımı
Dr. Serhat Çetin
Anti-TNF Tedaviler Öncesi Dahili Değerlendirme
Dr. Lütfullah Zahit Koç
11.00 - 11.15 Kahve Molası
11.15 - 12.00 KAPANIŞ
Saat C Salonu
09.00 - 09.50 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1
Oturum Başkanı:
Dr. Kamil Konur
S-38 COVİD 19’da birinci dalga sırasında edinilen tecrübe ikinci dalgada daha iyi sonuçlara yol açtı mı?
Dr. Seher Kır
S-44 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kemoterapi ile Böbrek, Tiroid Fonksiyonları ve Hormonal Durumun Değişimi
Dr. Teslime Ayaz
S-47 Fibromiyalji Hastalarında Hastalık Aktivitesiyle Hastalık Süresi, D Vitamin Düzeyi ve İnflamatuar Göstergelerle İlişkisi var mıdır?
Dr. Hatice Beyazal Polat
S-51 Akut İskemik İnme Nedeniyle Başvuran İleri Yaş Hastaların Dahili Komorbiditelerinin Tedavi Sonucuna Etkileri
Gizem Güllü
10.00 - 10.50 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2
Oturum Başkanı:
Dr. Şükriye Taşçı
S-34 Abdomene Yönelik Yapılan Görüntülemelerdeki Tutarsızlık
Dr. Betül Çiğdem Yortanlı
S-35 Ağır Seyirli Bir Metil Alkol Zehirlenmesi
Dr. Gizem Öncel Yel
S-36 Amlodipin intoksikasyonuna bağlı dirençli hipotansiyon: Olgu sunumu
Dr. Hüseyin Özkök
S-42 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı bakteriyel alevlenmelerinde hemogram parametrelerinin kullanımı
Dr. Mustafa İlteriş Bardakçı
S-48 Trombotik Mikroanjiyopati Olgusu: Klinikte Zor Vaka Yönetimi
Dr. Yunus Demirkol
13.30 - 14.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 3
Oturum Başkanı:
Dr. Pınar Karakaya
S-02 Prediyabetik Hastalarda Serum Lipokalin-2 Düzeyi Ve Lipokalin-2’ nin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein, Vücut Yağ Yüzdesi Ve İnsülin Direnci İle İlişkisinin İncelenmesi
Dr. Orhan Balıkcı
S-05 Gestasyonel diabetes mellitus saptanan gebelerde gebelik sonuçları
Dr. Ayşen Akkurt Kocaeli
S-09 Preoperatif HbA1C seviyesi Koroner Arter By-Pass Greftleme ameliyatında erken dönem mortalite üzerine direkt etkili midir?
Dr. Hatike Hançer
S-12 Adrenal Subklinik Otonom Kortizol Üretiminin Metabolik ve Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkileri
Dr. Elif Güneş
S-17 Tip 2 Diyabetik Yeni Tanı Hipertansif Hastalarda Sodyum Glukoz Ko-Transporter 2 İnhibitörlerinin Aterojenik Lipid Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
Dr. Ahmet Kıvrak
S-37 Metfomin İntoksikasyonuna Bağlı Laktik Asidoz: Olgu Sunumu
Dr. Vuslat Zorlu
15.45 - 16.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 4
Oturum Başkanı:
Dr. Sibel Ocak Serin
S-21 Hemodiyalize Girmekte Olan Hastalarda Volüm Durumunun Yaşam Kalitesi, Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Dr. Selma Özlem Çelikdelen
S-22 Nakil Öncesi Kardiyovasküler Hastalık Varlığının Böbrek Nakli Sonrası Greft ve Hasta Sağkalım Sonuçları Üzerine Etkisinin Retrospektif Analizi
Dr. Hatice Demirci Küçükelyas
S-23 Ailesel Hipokalemik Hipomagnezemi
Dr. Şükriye Taşçı
S-24 Kronik renal yetmezliği olan nöbet ile gelen hipertansif olguda pres sendromu
Dr. Süleybe Elvan Zafer
16.45 - 17.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 5
Oturum Başkanı:
Dr. Feyzi Bostan
S-30 Özofagus ve mide kanseri hastalarında tanı sırasındaki albümin düzeyi, erken nutrisyon desteği için prediktif olabilir mi?
Dr. Nursel Kocamaz
S-31 İnflamatuvar bağırsak hastalığında kemik kaybına yol açan prediktif faktörler
Dr. Kurtuluş Vural
S-32 Hipertrigliseridemi İlişkili Şiddetli Akut Pankreatit Hastalarında Prognoz Skorlarının Değerlendirilmesi
Dr. Hüseyin Ali Öztürk
S-33 İrritabl Bağırsak Sendromunda Dr.Jekyll Olan Pinaveryum Bromür Pilor Stenozunda Mr. Hyde'a Mı Dönüşüyor?
Dr. Gizem Zorlu Görgülügil
Saat C Salonu
09.00 - 09.50 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 6
Oturum Başkanı:
Dr. Mehmet Kök
S-03 Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Serum Galectin-3 Düzeyinin Ekokardiyografik Bulgularla İlişkisi
Dr. İbrahim Erdem
S-10 Tiroid Kanserli Hastaların Tanısal Analizinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Dr. Fatih İleri
S-11 Basedov Graves Hastalığında D vitamini Düzeylerinin Remisyon, Tedavi Süresi ve Göz Tutulumu Üzerine Etkisi
Dr. Mutlu Güneş
S-15 Tiroid Nodüllerinde Serum Tsh Düzeyi İle Malignite Riski Arasındaki İlişki
Dr. Kubilay Akbal
S-46 Mikroskopik polianjit vakasında anti nükleer antikor ve anti nötrofilik sitoplazmik antikor birlikte pozitifliği
Dr. Ömer Işık
10.00 - 10.50 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 7
Oturum Başkanı:
Dr. Mehmet Sercan Ertürk
S-04 Erişkin Yaşta Tanı Alan Wolfram Sendromu
Dr. Nur Düzen Oflas
S-07 6 Yıl Önce Obezite Cerrahisi Olan Genç Kadın Hastanın Palyatif Bakım Servisinde Takibi
Dr. Zeynep Irmak Kaya
S-08 Obez Olan ve Olmayan Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Fibroblast Growth Faktör 21 Düzeyi
Dr. Derya Koçaslan
S-14 Akut kolesistit ile tetiklenen SGLT-2 inhibitörü ilişkili öglisemik ketoasidoz
Dr. Hayriye Nur Oray Ünlü
S-50 Diyabetik mikrovasküler komplikasyonların antidiyabetik tedavi seçimi ile ilişkisinin kesitsel değerlendirilmesi
Dr. Havva Keskin
13.30 - 14.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 8
Oturum Başkanı:
Dr. Gökhan Tazegül
S-25 İnsidental Saptanan HFE-dışı Herediter Hemokromatozis Tablosu ve Hastaya Yaklaşım
Dr. Alper Tuna Güven
S-26 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Tam Kan Sayımı Parametreleri ile İnterim Pet CT Tedavi Yanıtı Arasındaki İlişki
Dr. Hatice Beyazal Polat
S-27 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Stajer Hemşirelerinde Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı
Dr. Betül Çiğdem Yortanlı
S-28 Uzakdoğu'ya uzanan pansitopeni
Dr. Aycan Erkenekli
S-29 Atrial Fibrilasyonlu Hastalarda ABO Kan Gruplarının İskemik İnme Üzerine Etkisi
Dr. Kamil Konur
S-49 “Leukemia Cutis” ile Prezente Olan Nadir Bir B/Myeloid Bilineage Mixed Fenotipik Akut Lösemi Vakası
Dr. Tuba Güllü Koca
15.45 - 16.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 9
Oturum Başkanı:
Dr. Gökhan Köker
S-39 Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Dönemi D Vitamini Seviyelerinin Karşılaştırılması
Dr. Süleyman Özçaylak
S-40 Nedeni Bilinmeyen Ateşli Hastada Akla Gelsin; Q Ateşi
Dr. Feyzi Bostan
S-41 Doğu Karadeniz Bölgesinde Çalışan Hekimlerde Geriatrik Hastaların Aşılanması Farkındalığı
Dr. Hatice Beyazal Polat
S-43 Meme kanserini taklit eden tüberküloz olgusu
Dr. Tuğba Naziroğlu