KURULLAR

BİLİMSEL KURUL

Kongre Başkanı

Dr. Seyit Uyar


Bilimsel Sekreterya

Dr. Yasin Şahintürk

Dr. İsmail Demir


Kurs Koordinatörü

Dr. Nizameddin Koca


Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Refik Demirtunç

Dr. Teslime Ayaz

Dr. Mustafa Kanat

Dr. Doğan Nasır Binici

Dr. Irmak Sayın Alan

Dr. Eşref Araç

Dr. Alihan Oral

Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu

Dr. İhsan Solmaz

Dr. Hasan Sözel

Dr. Şükriye Taşçı Karagöl

Dr. Nalan Okuroğlu