ANA KONULAR

Diyabet Tedavisi ve Takibi

Hipertansiyona Yaklaşım

Hiperlipidemi Tedavisi

Tiroid Hastalıkları

Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklar

Anemiye Yaklaşım

Dahiliye Polikliniğine Sık Başvuru Sebepleri

Dahiliye Pratiğinde Sık Kullanılan Laboratuvar Testleri

Multi Sistemik Akciğer Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları

Sıvı Elektrolit Bozuklukları

Acil Dahili Hastalıklar

Dahiliye ve Radyolojik Görüntüleme

Dahiliye ve Malpraktis

Özel Gruplarda Dahili Hastalıklar