Bildiri Gönderimi

SON BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ: 1 NİSAN 2024


Örnek E-poster PowerPoint dosyasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


SÖZLÜ BİLDİRİ / TAM METİN YÜKLEME

 • AbstractAgent™ sistemine giriş yapınız.
 • "Bildirilerim" butonuna tıklayınız. Buradan tüm bildirilerinize ulaşabileceksiniz.
 • Bildiri özetlerinizin altında bulunan “Tam Metin / Poster Yükle” butonuna basınız.
 • Bildirinizin tam metnini içeren “Word” formatında dosyayı bu alana yükleyerek kaydediniz.
 • Bilimsel çalışmalar; Giriş, Gereç-Yöntem, Bulgular, Tartışma-Sonuç başlıkları altında düzenlenmelidir.
 • Olgu sunumları; Giriş, Olgu, Tartışma-Sonuç başlıkları altında düzenlenmelidir.

E-POSTER / TAM METİN YÜKLEME

 • Posterlerinizde yer alacak tüm detayları (yazı, resim, tablo, şekil vs.) dikey formatta PowerPoint dosyası olarak hazırlamanız gerekmektedir.
 • Tüm bilgiler 1 dikey slaytta yer almalı ve başlığında poster numaranız yer almalıdır.
 • AbstractAgent™ sistemine giriş yapınız.
 • "Bildirilerim" butonuna tıklayınız. Buradan tüm bildirilerinize ulaşabileceksiniz.
 • Bildiri özetlerinizin altında bulunan “Tam Metin / Poster Yükle” butonuna basınız.
 • Posterinizi “PowerPoint” formatında dosyayı bu alana yükleyerek kaydediniz.
 • Posteriniz kongre merkezinde kongre süresince aktif olacak “elektronik poster oynatıcısı” ile dönüşümlü olarak gösterilecektir.
 • Bilimsel çalışmalar; Giriş, Gereç-Yöntem, Bulgular, Tartışma-Sonuç başlıkları altında düzenlenmelidir.
 • Olgu sunumları; Giriş, Olgu, Tartışma-Sonuç başlıkları altında düzenlenmelidir.

Örnek E-poster PowerPoint dosyasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Bildiri Gönderme Kuralları:

 • Özetler Türkçe olarak sisteme girilmektedir.
 • Değerlendirme sonrası bildirisi kabul edilen yazarlar isterlerse kabul edilen bildirilerini "Kongre Kitapçığında tam metin olarak yer alması" için bildiri kabul yazılarında belirtileceği şekilde gönderebilecektir.
 • Değerlendirme sonrası bildirisi kabul edilen yazarlar isterlerse kabul edilen bildirilerini “DAHUDER Medical Journal'de değerlendirilmek üzere derginin yazım kurallarına (Author Guidelines) uygun olarak İngilizce tam metin olarak DAHUDER MJ dergi sayfasına (https://dergipark.org.tr/en/pub/dahudermj) yükleyebilecektir (Submit Article).
 • Online bildiri sistemi üzerinden grafik, tablo gönderimi yapılabilmektedir.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Özetlerin kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Posterler "dijital poster" olarak sunulacaktır.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.