Bilimsel Program

Saat B Salonu C Salonu D Salonu E Salonu
14.00 – 17.30 İnteraktif eğitim:
HEMODİYALİZ


Akut kronik diyaliz reçetelendirilmesi
Dr. İsmail Demir

Diyaliz hastalarında kalsiyum, fosfor, parathormon ve kontrolü
Dr. Yasin Şahintürk

Diyalizde anemi ve tedavi seçenekleri
Dr. Mehmet Ata Çevik

Diyaliz yeterliliği klinik ve laboratuvar değerlendirme
Dr. Mikail Yetmiş

Cihaz başı pratik
Dr. Mehmet Serdar Yıldırım
İnteraktif eğitim:
YOĞUN BAKIM

Dr. Nizameddin Koca

  • Katılımcı sayısı 25 ile sınırlıdır.
  • Kayıt için info@sinerjist.org adresine e-posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.
İnteraktif eğitim:
USG

Dr. Ahmet Şükrü Alpaslan

  • Katılımcı sayısı 25 ile sınırlıdır.
  • Kayıt için info@sinerjist.org adresine e-posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.
İnteraktif eğitim:
UYGULAMALI TEMEL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Eğitici:
Dr. Omaç Tüfekçioğlu
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Alper Tuna Güven
DAHUDER Ultrason Eğitim Grubu Koordinatörü

Teorik Ders: Temel ultrasonografi fiziği, cihaz özellikleri. PLAX, PSAX, apikal 4 çember, subksifoid ve inferior vena kava pencerelerinin özellikleri ve değerlendirilmesi, perikardiyal ve plevral efüzyonların ekokardiyografik görüntü özellikleri, çember çapları ve duvar kalınlıklarının ölçüm pencereleri.

Kahve Arası

Pratik Ders: PLAX, PSAX, apikal 4 çember, subksifoid ve inferior vena kava pencerelerinin elde edilmesi, değerlendirilmesi, sistolik fonksiyonlar, perikardiyal ve plevral efüzyon değerlendirilmesi, sıvı yüklülüğü, çember çapları ve duvar kalınlıklarının elde edilmesi değerlendirilmesi, sık yapılan hatalar ve kaçınılması.

  • Katılımcı sayısı 20 ile sınırlıdır.
  • Kayıt için info@sinerjist.org adresine e-posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.
Saat A Salonu B Salonu C Salonu
08.30 - 09.00 KONGRE AÇILIŞI
09.00 - 10.00 2024 KILAVUZ GÜNCELLEMELERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Refik Demirtunç, Dr. Oğuzhan Deyneli
DAHİLİYEDE CİLT BULGULARI
Oturum Başkanları:
Dr. İsmail Demir, Dr. Begüm Şeyda Avcı
 
Diyabet 2024 güncelleme
Dr. Hamit Yıldız
Romatolojik hastalıklarda cilt bulguları
Dr. Gökhan Köker
 
Hipertansiyon 2024 güncelleme
Dr. Hilmi Erdem Sümbül
Gastrointestinal hastalıklarda cilt bulguları
Dr. Ali Kırık
 
Tartışma Bası yaralarına yaklaşım
Dr. Müjgan Gürler
 
Tartışma  
10.00 - 10.15 Kahve Molası
10.15 - 11.00
SANOVEL UYDU SEMPOZYUMU
ORTAK PAYDA ORTAK FAYDA! Pioglitazon & Rosuvastatin
Dr. Oğuzhan Deyneli, Dr. Ertuğrul Okuyan
11.00 - 11.15 Kahve Molası
11.15 - 12.15 DAHİLİYEDE KARDİYOVASKÜLER KORUMA
Oturum Başkanları:
Dr. Ali Serdar Fak, Dr. Mehmet Bankir
AKUT DAHİLİ SORUNLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Ercan Gündüz, Dr. Nurhayat Özkan Sevencan
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1
Oturum Başkanı:
Kamil Konur
Dahiliye polikliniğinde kardiyovasküler koruma
Dr. Seyit Uyar, Dr. Nizameddin Koca
Cross uyumsuz hasta yönetimi
Dr. Özge Kama Başçı
S-01 Akut myeloid lösemi olgularının retrospektif değerlendirmesi
Firdevs Pelin Eskin
Güncel klavuzlar eşliğinde kolşisinin kardiyovasküler korumadaki yeri
Dr. Ali Serdar Fak
Akut iskemide kanama yönetimi
Dr. Ahmet Aydın
S-02 Ekstrem hiperferritinemili erişkin hastaların klinik özellikleri, mortalite oranları ve mortalitenin belirleyicileri
Alper Tuna Guven
Tartışma Servis hastasında yoğun bakım öngörülebilir mi?
Dr. Ece Yiğit
S-03 Yeni tanı diffüz büyük B hücreli lenfoma hastalarında HALP skoru ile tedavi yanıtı ilişkisi: Tek merkez deneyimi
Hatice Beyazal Polat
  Tartışma S-04 Paraneoplastik artrit tanısı alan solid organ tümörlü vakaların klinik ve laboratuvar bulguları
Hatice Beyazal Polat
    S-05 Hematoloji ve onkoloji kliniklerinde yeni tanı almış hastaların kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedavi öncesi ve sonrasında beslenme parametrelerinin karşılaştırılması
Cihat Emül
    S-06 Onkolojik acilleri yeterince tanıyor muyuz?
Hikmet Öztop
12.15 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 2024 YENİ YAYINLAR, GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Teslime Ayaz, Dr. M. Funda Türkmen
UZMAN OTURUMU; DAHİLİYENİN AZ BİLİNENLERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Meltem Sertbaş, Dr. Hasan Sözel
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2
Oturum Başkanı:
Alper Tuna Güven
İBS 2024, yeni yayınlar, güncel yaklaşımlar
Dr. Fatih Türker
Ağız kokusu
Dr. Furkan Bertuğ Çetin
S-07 Acil servis başvurusunda ciddi hiponatremi saptanan kalp yetersizliği bulunan hastaların klinik seyrine ve prognozuna etki eden faktörlerin belirlenmesi
Ayşe Eda Fidan
KBH 2024, yeni yayınlar, güncel yaklaşımlar
Dr. Yasin Şahintürk
Hıçkırık
Dr. Muhammed Fatih Şahin
S-08 ACE inhibitörleri / ARB kullanan veya ACE inhibitörü / ARB + tiyazid tedavisi ve bu grupların SGLT- 2 inhibitörleri ile kombinasyonunu kullanan hastaların elektrolit imbalansı açısından değerlendirilmesi
Sevgi Gülşen
Tartışma Kas krampları
Dr. Ersin Efetürk
S-09 Osteopeni riskinin belirlenmesinde serum ürik asit seviyelerinin rolü
Ahmet Aydın
  Tartışma S-10 Ankilozan spondilit, sistemik lupus eritamatazus ve romatoid artrit tanılı hastalarda gebeliğin hastalık prognozu üzerine etkisi
Ceylin Aybüke Dağıstan
    S-11 Ailevi akdeniz ateşi olan gebelerde hastalık prognozu ile gebelik prognozu arasındaki ilişki
Ersin Yürek
    S-12 Pyoderma gangrenozum ve lupus nefriti birlikteliği
Gözde Alp
14.30 - 14.45 Kahve Molası
14.45 - 15.30
BOEHRINGER INGELHEIM UYDU SEMPOZYUMU
JARDIANCE ile Koruma, TRAJENTA ile Kolaylık Süper Gücünüz Olsun
Dr. Yasin Şahintürk, Dr. Sinem Çakal, Dr. Erhan Tatar
15.30 - 15.45 Kahve Molası
15.45 - 16.30 NUTRİSYON OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Oğuzhan Sıtkı Dizdar, Dr. Selçuk Yaylacı
DAHİLİYE PRATİĞİNDE STEROİD KULLANIMI
Oturum Başkanları:
Dr. Osman Özüdoğru, Dr. Bilgin Bahadır Başgöz
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 3
Oturum Başkanı:
Murat Özdede
Obezite ve nutrisyon
Dr. Alihan Oral
Steroid kullanım sanatı
Dr. Seher Kır
S-13 TIRADS (thyroid image reporting and data system) skorlamasının postoperatif patoloji bulguları ile karşılaştırılması
Şuanur Kapucuoğlu
Polimorbiditesi olan yatan hastada nutrisyon
Dr. Irmak Sayın Alan
Steroid kulanan hastada preop hazırlık
Dr. Nalan Okuroğlu
S-14 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve tiroidektomi operasyonu sonrası histopatoloji raporlarının karşılaştırılması: İnce iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid nodüllerindeki etkinliği
Ayşegül Ertınmaz Özkan
Tartışma Tartışma S-15 Geriatrik Hastalarda Radyoaktif İyot-Refrakter Papiller Tiroid Kanser Vakaların Yönetimi: 2 Hasta Örneği
Mustafa Şentürk
    S-16 Prolaktinomalı hastalarda kabergolin tedavisinin kalp kapak patolojileri ile ilişkisi
Özgün Çiçek
16.30 - 16.45 Kahve Molası
16.45 - 17.30 DİYABET OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Hamit Yıldız, Dr. Ramazan İlyas Öner
AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI
Oturum Başkanları:
Dr. Enes Seyda Şahiner, Dr. Emin Gemicioğlu
 
Sürekli glukoz ölçüm endikasyonları ve yorumu
Dr. Mehmet Kök
Biyokimyasal testleri ne sıklıkta isteyeyim
Dr. Kubilay İşsever
 
Diyabetik otonom nöropati
Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu
Vitamin testlerini ne sıklıkta isteyelim
Dr. Muhammed Çiftçioğlu
 
Tartışma Tartışma  
Saat A Salonu B Salonu C Salonu
09.00 - 10.00 DAHİLİYEDE YENİ USG ALANLARI
Oturum Başkanları:
Dr. Ali Kemal Oğuz, Dr. Nizameddin Koca
NE DÜŞÜNELİM?
Oturum Başkanları:
Dr. Fatih Borlu, Dr. Alihan Oral
 
POCUS
Dr. Alper Tuna Güven
ESR>100 mm/saat
Dr. Özhan Aydın
 
Toraks USG
Dr. Gökhan Tazegül
LDH>1000 mg/dl
Dr. Oğuzhan Zengin
 
Elastografi
Dr. Murat Özdede
CK>1500 U/l
Dr. Ersin Kuloğlu
 
Tartışma Tartışma  
10.00 - 10.15 Kahve Molası
10.15 - 11.00
SANOVEL UYDU SEMPOZYUMU
Tip 2 Diyabet Tedavisinde Dapagliflozinin, Linagliptinin Yeri ve Lipit Yönetimi
Dr. Aydoğan Aydoğdu, Dr. Sadi Güleç
11.00 - 11.15 Kahve Molası
11.15 - 12.15 KARACİĞER HASTALIKLARI OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Tayyibe Salar, Dr. Ahmet Şükrü Alpaslan
SAĞLIKTA YAPAY ZEKA: NE KADAR YAPAY? NE KADAR ZEKİ?
Oturum Başkanları:
Dr. Murat Özdede, Dr. Gizem Zorlu Görgülügil
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 4
Oturum Başkanı:
Bilgin Bahadır Başgöz
Rastlantısal saptanan karaciğer lezyonlarına yaklaşım
Dr. Sibel Ocak Serin
Hekimlerin yapay zekaya bakış açısı: DAHUDER yapay zeka grubu çalışma sonuçları
Dr. Muhammet Özbilen
S-17 Düşük doz asetilsalisilik asit ve diğer non-steroid anti-inflamatuvar ilaçların terminal ileum ve kolon mukozasına etkisinin retrospektif olarak incelenmesi
Uğur Ergün
Kist hidatik yönetimi
Dr. Hacer Şen
Giyilebilen ve iyileştirilebilen teknolojiler; kronik hastalıklara dijital yaklaşım
Dr. Zeynep Pelin Polat
S-18 Duodenal divertikül morfolojisinin incelenmesi ve duedonal divertikül ile intraabdominal patoloji varlığı arasındaki ilişkinin araştırılması: Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi çalışması
Yavuz Yüksel
Kronik HBV takibi
Dr. Zekaver Odabaşı
Tıbbi etik açısından sağlıkta yapay zekaya bakış
Dr. Çağrı Zeybek Ünsal
S-19 Akut kolanjit hastalarının tokyo kriterleri ile kan kültürlerinin değerlendirilmesi
Okan Pirinci
Tartışma Tartışma S-20 Hepatosellüler karsinom etiyolojisi olarak erişkin yaşta tanı alan hereter tirozinemi vakası
Ayşe Kuru
    S-21 Liver-spleen ratio: Koroner arter hastalığı riskini belirlemek için kullanışlı bir gösterge olabilir mi?
Hakan Özer
    S-22 Hipertansiyon hastalarında multimorbidite ve polifarmasi varlığının kan basıncı hedefi üzerine etkileri
Arif Emre Ambarkütükoğlu
12.15 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 DAHİLİYEDE PROBİYOTİKLERİN YERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Teslime Ayaz, Dr. Yasin Şahintürk
YATAN HASTA OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Erhan Önalan, Dr. Cem Şahin
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 5
Oturum Başkanı:
Feyzi Bostan
Mikrobiyata ve hastalık ilişkisi
Dr. Oğuzhan Sıtkı Dizdar
Yatan hastamın kan şekeri yüksek
Dr. Betül Erişmiş
S-23 Nadir dahili bir acil için nadir bir çözüm yöntemi: Fatal superior mezenterik arter sendromu tedavisinde billroth II
Murat Özdede
Hangi hastada hangi probiyotik
Dr. Ali Kemal Oğuz
Yatan hastamın tansiyonu yüksek
Dr. Nuray Yılmaz Çakmak
S-24 Üriner sistem enfeksiyon etkeni olan gram negatif bakteriler ve duyarlılıklarının araştırılması
Fatih Mehmet Akıllı
Tartışma Yatan hastamın nabzı yüksek
Dr. Attila Önmez
S-25 Dahiliye yoğun bakım ünitesinde mortalite ve ilişkili faktörler
Nazif Yalçın
  Tartışma S-26 Sepsis ve septik şok tanılı dahili yoğun bakım ünitesi hastalarında kan grubu ile mortalite ilişkisinin incelenmesi
Kamil Konur
14.30 - 14.45 Kahve Molası
14.45 - 15.30
BİLİM İLAÇ UYDU SEMPOZYUMU
Tip 2 Diyabet Tedavisinde Çeyrek Asırlık Başarı: 25. Yılında Pioglitazon (5G)
3G - Geçmişten, geleceğe, güvenle: Dr. Nizamettin Koca
4G - Gelişerek: Dr. Hilmi Erdem Sümbül
5G - Güçlenerek: Dr. Hilmi Erdem Sümbül
15.30 - 15.45 Kahve Molası
15.45 - 16.30 ENDOSKOPİK GİS PATOLOJİ SONUÇLARININ YORUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Abdülbaki Kumbasar
FİZİK MUAYENE OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Mustafa Yenigün, Dr. Osman İnan
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 6
Oturum Başkanı:
Gökhan Köker
Endoskopik raporlara yaklaşım (üst gis)
Dr. Erdinç Gülümsek
Oral lezyondan tanıya
Dr. Zeynep Irmak Kaya
S-27 Adrenal yetmezliği: Olgu sunumları eşliğinde farklı klinik prezantasyonlar
Yusuf Hekimoğlu
Endoskopik raporlara yaklaşım (alt gis)
Dr. İsmail Demir
El bulgularından tanıya
Dr. H. Ali Öztürk
S-28 Preoperatif oral antidiyabetik ilaçların uygun zamanda stoplanmasının önemi: Öglisemik diyabetik ketoasidozlu iki olgu
Fatih Eskin
Tartışma Tartışma S-29 Yaşlı tip 2 diyabetik hastalarda güncel tedavi yaklaşımları ve glisemik kontrolün değerlendirilmesi
Münevver Gül Avşar
    S-30 Primer hiperparatiroidi tanılı hastalarda serum elabela düzeyi ile aortik intima media kalınlıkları arasındaki ilişki
Kubilay Akbal
16.30 - 16.45 Kahve Molası
16.45 - 17.30 TİROİD OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Doğan Nasır Binici, Dr. Nalan Okuroğlu
DAHİLİYE VE İMMÜNOLOJİ
Oturum Başkanları:
Dr. Fatma Yılmaz Aydın, Dr. Gökhan Tazegül
 
Gebelikte hipotiroidi
Dr. Özden Yıldırım
Kimde immün yetmezlik düşünelim?
Dr. Hatice Beyazal Polat
 
Gebelikte hipertioidi
Dr. Emine Binnetoğlu
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları?
Dr. Kamil Konur
 
Tartışma Tartışma  
Saat B Salonu
09.00 - 10.00 ASİSTAN OTURUMU; AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları:
Dr. Feyzi Bostan, Dr. Hasan Tunca
İlaç alerjilerine genel yaklaşım
Dr. Abror Abdurakhmanov
Ne tür önlemler alabilirim
Dr. Mustafa Durmaz
Akut ilaç allerjisi tedavileri
Dr. Hakan Koç
10.00 - 10.15 Kahve Molası
10.15 - 11.15 DAHUDER OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Seyit Uyar, Dr. Türker Fatih Çiçek
Dahuder neler yaptı, neler yapacak?
Dr. Mehmet Pala
Açık kürsü: Dahiliyenin sorunları ve beklentilerimiz
Dr. Mehmet Serdar Yıldırım
11.15 - 11.30 Kahve Molası
11.30 - 12.00 Kapanış