KURULLAR

Kongre Başkanı

Dr. Seyit Uyar

Bilimsel Sekreterya

Dr. Yasin Şahintürk

Dr. Hamit Yıldız

Kurs Koordinatörü

Dr. Nizameddin Koca

Dr. İsmail Demir

Kongre Bildiri Sekreteryası

Dr. Teslime Ayaz

Dr. Gökhan Köker

Dr. Kamil Konur

Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Refik Demirtunç

Dr. Teslime Ayaz

Dr. Hilmi Erdem Sümbül

Dr. Sibel Ocak Serin

Dr. Eşref Araç

Dr. Alihan Oral

Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu

Dr. İhsan Solmaz

Dr. Hasan Sözel

Dr. Nalan Okuroğlu

Dr. Selçuk Yaylacı

Dr. Gökhan Tazegül